Hedner

Anders Hedner föddes 1801 i Vimmerby församling. Hans familj var fattig, men han lyckades ändå genom att ta anställning på ett par ställen, att fullfölja sina studier och prästvigdes 1837. 1844 påbörjade han sin tjänst i Asby. Hans provpredikning lär ha varit så fantastisk att han blev vald med stor majoritet. Det sägs att folk på kyrkbacken efter predikan ska ha sagt " Den där sa vi ha och ingen ann".

1837 gifte han sig med Mathilda Kahlén. Deras äktenskap blev mycket lyckligt, men de fick inga barn. De ska ha kompletterat varandra.  Anders Hedner  var en mycket lärd man, en stor naturälskare, en skicklig botanist men dock opraktisk. Mathilda däremot ska ha varit livlig, humoristisk, styrande och mer praktisk.

Anders Hedner ska ha varit mycket omtyckt. Hans predikningar var välskrivna, noggrant utarbetade och enkla för folk att ta till sig. De var så populära att de gick i lån bland församlingsborna för att de ville läsa dem igen!

Gästfriheten i prästgården var stor och han hade tex Atterbom som gäst ett par gånger.