Projektet Hedners park

Hedners park ligger i Asby, Ydre kommun, i södra Östergötland. "Hedners park" var ett Leaderprojekt där Ydres kyrkliga samfällighet var projektägare. Projektet stöttades även av Ydre kommun. Syftet med projektet är att bevara, utveckla och marknadsföra en del av Asby kyrkbys unika kyrkomiljö från Anders Hedners tid och samtidigt anpassa parken till dagens behov och förutsättningar. Allt för en levande landsbygd.

Målsättningen är att utveckla parken till både ett turistmål och en plats för rehabilitering och undervisning. I slutändan är målet att man genom samarbete med olika aktörer i bygden ska kunna utveckla platsen till ett kulturarvscentrum.

Märtha Andersson från Asby var anställd  som projektledare på halvtid under perioden augusti 2012-augusti 2014.

Tankarna att försöka få medel att restaurera och ta tillvara på historien runt parken har funnits i många år. 2007 gjordes en förstudie om parken och dess omgivning med kyrkan som projektägare och Karin Dahlin som projektledare. Förstudien finns att läsa nedan.

Här syns parken som den ser ut idag (12-08-25).